Služby

Návrhy a realizace bytových a nebytových interierů a exterierů
  • funkční a ergonomická řešení prostoru
  • dispoziční řešení prostoru
  • estetická a stylová řešení prostoru
  • vybavení interieru
  • autorské návrhy zakázkového nábytku
  • 3D zpracování návrhů interieru/exterieru
  • realizace návrhů
  • dokumentace pro zhotovitele
  • autorský dozor realizace
  • komplexní služby

 

3D návrh interieru/exterieru, v úzké spolupráci se zadavatelem, je důležitým základem k dalším krokům, které postupně vedou k realizaci, názorně prezentuje nápad, řešení, materiály, barvy i styl v souvislostech a konceptu, nanečisto umožňuje vyzkoušet různé možnosti i pak porovnat více variant. Výsledná varianta návrhu je zároveň podkladem k dokumentaci pro zhotovitele i dodavatele.
K postupu od zadání ke konečnému, vyhovujícímu a perspektivnímu řešení a pro následnou pečlivou přípravu realizace je potřeba dostatek času.

 

Realizace návrhu v praxi předpokládá
– práce, obvykle stavební, SDK, malířské a tapetářské, podlahářské, úpravy rozvodů instalací, stavební připravenost pro montáže a další
– dodávky vybavení mj. zakázkového a sedacího nábytku, svítidel, textilu, tapet i atypických skleněných a jiných prvků.
V souvislosti s plynulým průběhem realizace bez zbytečných prostojů je důležitá dobrá organizace návazností prací a dodávek.
Kvalitu výsledku ovlivňuje i přístup zhotovitelů a dodavatelů k zakázce a k zadavateli a kvalita provedení prací a dodávek. Z toho důvodu při realizaci svých návrhů upřednostňuji spolupráci s odborníky v mnoha oborech, s nimiž spolupracuji dlouhodobě.
Úspěšná realizace návrhu je v zájmu všech zúčastněných stran.

 

Během své dlouholeté praxe se bohužel často setkávám se stavebními projekty bez dostatečných návazností na plnohodnotné vnitřní vybavení objektu, které jsou pak v návrhu a realizaci interieru zklamáním představ klientů o svém budoucím domově či pracovišti i limitem v mé práci. V důsledku je znehodnocen komfort bydlení i samotný objekt.
Komplikované prostory lze vyřešit již pouze kompromisy v celkové koncepci, v dispozičním řešení a v souvislosti s tím i s omezením jejich funkcí a vybavení. A nebo pak zbytečnými, v mnoha ohledech nepříjemnými a drahými stavebními úpravami.
Prevence je jednoduchá a logická – projekt interieru zkoordinovat s projektem stavby.

 

Děkuji všem svým klientům za důvěru a spolupráci a všem zhotovitelům a dodavatelům za profesionální přístup ke každé zakázce.

 

© altointeriery 2020